+359 88 629 1744 info@tclcbg.com

Акредитация

Акредитацията е част от цялостна система, включваща оценяване на съответствието и надзор на пазара, предназначена за оценяване и гарантиране на съответствие с приложимите изисквания. Особеното значение на акредитацията се основава на факта, че тя дава официално удостоверение за компетентност на органите за оценяване на съответствието.

Нашата компания e акредитирана от JAS-ANZ (Обединен Акредитационен Орган на Австралия и Нова Зеландия). JAS-ANZ е член на IAF (Международен Акредитационен Форум), MCAA (Multilateral Cooperative Accreditation Arrangement), PAC (Pacific Accreditation Cooperation), APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation), което гарантира високия стандарт на работа и валидността на издадените сертификати по целия свят.