+359 88 629 1744 info@tclcbg.com

Какво представлява ISO 45001?

 • ISO 45001 е стандарт който определя изискванията за Система за управление на здравето и безопасността при работа, за да се даде възможност на всяка организация да управлява рисковете за здравето и безопасността при работа и да подобрява постиженията си в тази област.
 • Основен акцент на стандарта е непрекъснатото идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете, с цел намаляване на възможността за инциденти, свързани със здравето и безопасността при работа.
 • ISO 45001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина или предмет на дейност, която желае да намали или отстрани напълно рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа за своя персонал и други външни заинтересовани страни.

Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно ISO 45001:

 • Повишава доверието на партньори и външни заинтересовани страни и придава имидж:
 • При договаряне с клиенти;
 • При наемане на нови служители;
 • При участие в обществени поръчки;
 • Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа;
 • Идентифицират се всички приложими за организацията изисквания;
 • Осигурява ефикасни методи за комуникация с контролните органи;
 • При ефикасно прилагане се елиминира напълно риска от санкции от страна на контролни органи;
 • Подобрява културата за полагане на безопасен труд в организацията;